Menu:

Vyhledat

RSS

Novinky v rubrice Aktuality:

Správa NPŠ likviduje porosty
25.04.2017
Správa NPŠ pod záminkou přípravy pralesa a ochrany stávajícího lesa intenzivně těží a v porostech snižuje zakmenění až pod zákonnou hranici zakmenění 0,7 (to znamená, že v porostech zůstane méně než 70% toho, co by tam mělo být). Po kontrole v jednom "ochráněném" porostu bylo zjištěno zakmenění 0,22. (Provoz NPŠ prostě něco stojí a dřevo z kůrovce po Kirillovi už dochází... Schválená novela z. 114 zase nějakého kůrovce připraví, a nyní už podle zákona, ne jako dříve, kdy se museli bát.) Proto náš spolek podal podnět ČIŽP, která je podřízena MŽP, k prošetření možného porušení zákona.
Správa NPŠ zasahuje do mokřadů a rašelinišť
25.04.2017
Správa NPŠ je dle z. 114/1992 Sb. povinna předem informovat oprávněné subjekty o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona 114/1992 Sb., s výjimkou řízení navazujících na posuzování vlivů na životní prostředí. Protože se tyto zásahy dějí zejména v tzv. bezzásahovém území, vyvstává otázka, jakže to vlastně s tou bezzásahovostí je. Zřejmě stejně, jako když si všichni byli rovni, akorát někteří si byli rovnější. Asi i proto Správa NPŠ zákonnou informaci našemu spolku, který je oprávněným dle z. 114/1992 Sb., nepodala. Proto náš spolek podal podnět ČIŽP, která je podřízena MŽP, k prošetření možného porušení zákona.
Otevřený dopis Jana Kolowrata Krakowského poslancům
13.04.2017
Silvarium
Otevřený dopis Jana Kolowrata Krakowského poslancům (pdf zde) v souvislosti s novelou zákona o ochraně přírody a krajiny:

Novinky v rubrice Články a názory:

K základním argumentům o nakládání s lesy NP Šumava
28.04.2017
Na Neviditelném psu vyšel 24. dubna 2017 článek trojice zkušených a znalých autorů, v němž je shrnut celý a skutečný problém NPŠ: absence demokracie v našem milém zdemokratizovaném a zhumanizovaném režimu. Věcně a logicky jsou uváděny argumenty, které jsou déle než čtvrtstoletí ignorovány všemi tzv. demokratickými vládami. Bohužel nelze očekávat změnu k lepšímu.
Čeho se, proboha, bojí?
11.04.2017
Autor: Vladimír Říha (též Neviditelný pes)
V NP vyšel 31. března 2017 článek Stromy mluví za vše Jakuba Málka, čerstvého lesnického bakaláře z ČZU v Praze. Jako jiné články tohoto typu, i tento je poněkud nekonzistentní a již standardně podhazuje nepravý problém,
Hnutí Duha klame
03.04.2017
Na Neviditelném psu vyšel článek Petra Martana Hnutí Duha klame, který uvádí další veřejnosti neznámé skutečnosti, které, věřme tomu, jsou neznámé i pro poslance, kteří podpořili novelu z. 114/1192 Sb.